Deftinge – sociaal woonproject

Deze ontwerpopdracht kadert binnen het uitwerken van een ontwerp en realisatie van 6 woonentiteiten in de Dreefstraat te Lierde. De site waar de sociale woonwijk ingepland is, is gelegen in de Vlaamse Ardennen in een uitgestrekte omgeving langs de Wassegemstraat ten noorden van het stadscentrum van Deftinge. De voorgestelde site leunt aan tegen een agrarische gebied met ecologisch belang. Hierdoor zal de wijk hoogstwaarschijnlijk niet verder uitgebreid worden en het zicht op de velden bewaard worden, wat wij maximaal willen benutten binnen ons ontwerp.

 

Architecturale en stedenbouwkundige visie

Voor deze architectuuropdracht is gezocht naar een nieuwe en originele manier om eigenheid en diversiteit te creëren binnen een sociale woonwijk zonder daarbij het budget uit het oog te verliezen. Vaak wordt aan elke woonentiteit in een sociale woonwijk dezelfde vormgelijkheid gegeven waardoor de woonwijk snel een eentonige en onpersoonlijke architecturale uitstraling krijgt. Met ons wedstrijdontwerp willen we dit doorbreken om zo een persoonlijke uitstraling te creëren, maar toch in te passen in de reeds bestaande sociale wijk. We voorzien 6 appartementen binnen een compact volume op het terrein (incl. tuinberging en terrassen). Het voorgestelde volume past zich aan het terrein en de omgeving aan, waardoor een zeer eigen beleving ontstaat. Niettegenstaande we de kleinschaligheid en leesbaarheid van de onderscheiden woonentiteiten willen bewaren, creëren we toch één architecturaal volume. Door een deel ervan te ‘kantelen ’ wordt er meer openheid gecreëerd ten opzichte van de perceelsgrens. De hoekappartementen passen zich op deze manier aan het perceel aan. Bovendien wordt hiermee de gevelbreedte ‘gebroken’ en ontstaat een meer natuurlijke gerichtheid op de omgeving.

Opdrachtgever

SHM Vlaamse Ardennen

Locatie

Lierde

Fase

In uitvoering

Team

Laure Cornillie
Peter De Smet

Architectuur

Binnen de wedstrijdvoorwaarden, stedenbouwkundige voorschriften en de vooropgestelde inplanting van de verschillende woonentiteiten lijkt het interessant om voornamelijk met het dakvolume diversiteit te bekomen. Vandaar ook de keuze voor licht hellende zadeldaken. Deze sluiten het best aan op de bestaande context rond de site. Enerzijds ontstaat er een spel met de oriëntatie van het zadeldak ten opzichte van de voorgevel, anderzijds wordt gevarieerd in de kroonlijsthoogtes tussen de verschillende entiteiten. Binnen éénzelfde woontype en eenzelfde planindeling wordt zo een verschillend karakter gecreëerd, zowel extern al intern.

Planindeling

Per woontype wordt gestreefd naar een planmatig zuivere, evenwichtige en functionele indeling. Teneinde ieder appartement voldoende lichtinval te bieden werd geopteerd voor het concept ‘doorzonwoningen’. De leefruimte wordt opgevat als één grote ruimte, die zowel aan de voorgevel als aan de achtergevel licht naar binnen trekt, en zicht biedt op zowel de wijk als het agrarisch gebied. De functies lopen in elkaar over maar behouden evenwel hun eigenheid door middel van schikking van meubilair en dergelijke. De keuken wordt op de benedenverdieping voorzien langs de voorgevel waardoor men zicht heeft op de straat. De eetplaats verbindt keuken en zithoek en behoudt op die manier overzicht over beide zones in het appartement. De zithoek die meer privacy nodig heeft, is dan gericht op de tuin waardoor aan de achterzijde van het appartement de relatie met de tuin gegarandeerd wordt door grote raampartijen.