Zorgvoorziening OLV Ter Rive in Gent: het oprichten van een nieuwbouw, de herbestemming van de kapel en de restauratie van ‘Huis De Murray’

Inplanting

De site maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht, dat vooral gericht is op de bescherming van de gevelarchitectuur rond het Sint-Pietersplein. De gebouwen zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De recentere vleugel langs Sint-Pietersnieuwstraat en de vleugel dwars hierop werden uitgebreid en gerenoveerd. Deze werken werden definitief opgeleverd in mei 2018.

 

Opdrachtgever

Vzw Conecto

Locatie

Gent

Fase

Voorontwerp

Team

Nicolas Bellemans
Liesbeth Bogaert
Laure Cornillie
Anouk Decavele
Joke Deckers
Peter De Smet
Evelien D'hooghe
Lore Vandamme
(Min Tielemans)

De zorgvoorziening campus OLV Ter Rive wordt een centrum voor belevingsgericht verblijf

Op de campus zullen verschillende types verblijven ingericht worden: rusthuiskamers, herstelverblijven, kortverblijven en serviceflats.

De dienstverlening van het woonzorgcentrum wordt meer verfijnd en er wordt een breder scala van zorg aangeboden. Woonzorgcentrum is niet langer de laatste optie voor de zorgbehoevende ouderen, maar wordt nu ook gekozen door oudere mensen die zelfstandig wonen binnen een gemeenschappelijk kader met zorgverlening die beschikbaar is wanneer nodig. Het is de integratie van de gedeelde en mogelijk uiteenlopende behoeftes van de verschillende gebruikersgroepen die vraagt om een zorgvuldig evenwicht tussen onafhankelijkheid en zorg.

Daartegenover bevindt de campus zich in een stedelijk karakter wat zeer typerend is voor dit woonzorgcentrum. De integratie van de gebouwen en zijn bewoners op de site en in de stad zijn belangrijke streefdoelen in het voorgesteld project.

De campus leent er zich toe om de zorgvoorziening te combineren met andere diensten, publieke functies en activiteiten zodat het kan uitgroeien tot een (gedeeltelijk) open belevingsgericht zorgcentrum.

Inplanting van de site in zijn omgeving (Google Maps, bewerkt door BLAD)

Maquette van de site en zijn omgeving in uitvoering

De leesbaarheid van de site

De bestaande toestand is erg complex door de verschillende volumes en lagen. De relatie tussen de verschillende delen onderling en de architecturale vertaling zijn momenteel onduidelijk. De beschikbare oppervlakte op de site voor verdere schaalvergroting is praktisch nihil. Om nieuwe mogelijkheden te creëren en de leesbaarheid te verbeteren, hebben we geopteerd om de onbenutte gebouwen met weinig of geen historische waarde te slopen en de historisch waardevolle gebouwen in hun oude glorie te herstellen.