Kleuterschool Windekind in Denderwindeke

De opdracht bestaat uit de studie, veiligheidscoördinatie en opvolging van de uitbreidingswerken aan de stedelijke basisschool Windekind Denderwindeke, kleuterafdeling, met een nieuwbouw. 4 containerklassen die momenteel op het perceel staan, worden vervangen door een nieuw, duurzaam gebouw, dat naast 4 nieuwe klassen ook voorzien wordt van meerdere andere functies. Daar de directeur van de school “Windekind” expliciet de vraag stelde om een turnzaal voor kleuters in het nieuw gebouw te voorzien, breidden de architecten dit vraagstuk uit tot het ontwerpen van een polyvalente opdeelbare zaal die naast de dagelijks te vervullen functies van refter en turnzaal ook kan opengesteld en mogelijks verhuurd worden aan externen.

De L-shape van het ontwerp sluit aan bij het bestaande schoolgebouw en sluit het terrein zo veel mogelijk af door middel van het gebouw zelf. Dit biedt niet enkel het voordeel dat de speelplaats op deze manier bijna volledig omsloten wordt door bebouwing, waardoor extra omheining overbodig wordt; het gebouw ageert hierdoor ook als geluidsbuffer voor het geluid van de spelende kleuters naar de buurt toe.

Het gebouw is in die mate ontworpen dat het zo veel mogelijk rekening houdt met punten als duurzaamheid, energiebewustzijn, beperking van mogelijke overlast naar de omgeving toe en privacy. Om het gebouw niet te volumineus te laten overkomen ten opzichte van de overige bebouwing in de buurt, werd de eerste verdieping ter hoogte van de kleuterklassen naar binnen geschoven.

Opdrachtgever

Stad Ninove

Locatie

Denderwindeke

Fase

Uitgevoerd - 2019

Budget

€ 1.643.391,93 excl. BTW

Team

Peter De Smet
Thibault Florin
Lore Vandamme
(Tracy Davidson)

Stabiliteit

Tecclem

Technieken

STir

Eerste ontwerpvoorstel - zicht op de achtergevel en de speeltuin

Eerste ontwerpvoorstel - zicht op de voorgevel

Hoewel met het gebouw ontegensprekelijk een modern element wordt toegevoegd aan de buurt, past het gebouw door zijn schaal en vormgeving toch naadloos in zijn omgeving. Wegens de implementatie en locatie van de polyvalente zaal, heeft het gebouw bovendien de potentie om een meerwaarde te bieden voor heel de buurt. Ook op gebied van technieken is dit gebouw heel vooruitstrevend. Zo wordt met dit ontwerp gebruik gemaakt van ventilatiesysteem D met warmteterugwinning en DDC sturing, warmtepomp, groendaken en fotovoltaïsche panelen. Vanaf de voorontwerpfase heeft het gemeentebestuur van Ninove zich heel open opgesteld ten opzichte van deze technieken waardoor het gebouw klaar is voor een duurzame toekomst.

Naast de talrijke hierboven besproken technieken die in het gebouw toegepast worden, werd na overleg met de ingenieur stabiliteit ook geopteerd om op de eerste verdieping houtskeletbouw toe te passen om het gewicht zo veel mogelijk te beperken en de hoogte van de liggers boven de turnzaal niet exuberant groot te laten worden. Wegens de constructie van het gebouw, werken we ook met verhoogde vloeren, waar we de technieken voor de polyvalente zaal in wegsteken, in plaats van deze in het zicht te laten.