Ondergrondse tunnel met voorraadkelders naar ijskelder in Gent

De site is gelegen op de steile oosthelling van de Blandijnberg in Gent. De familie Donny stichtte er rond 1860 de ‘Brasserie et Glacière du Petit Chateau d’Emaüs”, een brouwerij/waterfabriek en later ook een limonadefabriek. Het natuurijs voor de brouwerij werd aangevoerd uit Scandinavië. Op de kaai werd het ijs in karren geladen en via de ondergrondse tunnel richting de hijstoren gebracht. De blokken werden vervolgens naar boven gehesen en in de cilindervormige ijskelders getakeld. Door de opkomst van kunstijsfabrieken en koelkasten raakten de ijsreservoirs in onbruik. De limonadefabriek bleef echter voortbestaan tot aan de dood van de laatste eigenaar-uitbater, Jean Cobbaert, in 1957 wat meteen ook de start van de teloorgang van het bedrijf en de verkommering van de gebouwen betekende. De ondergrondse tunnel bleef tot vandaag behouden, alsook een deel van de zijdelingse kelders; hetzij in erbarmelijke staat.

De site die boven de tunnel en zijkelders gelegen is heeft nood aan een vereenvoudigde circulatie. De huidige circulatie heeft geen samenhang en volgt geen natuurlijke looplijnen waardoor er shortcuts ontstaan. De leesbaarheid van de geschiedenis van het binnengebied is tevens verloren gegaan. De site heeft verschillende functies op ongelukkige locaties wat aangeeft dat de site op dit moment als weinig waardevol wordt ervaren en bijgevolg ingericht.

Opdrachtgever

Universiteit Gent

Locatie

Gent

Fase

Voorontwerp

Team

Joke Deckers
Marie Van Kerckhove
Maarten Van Landeghem
(Vincent Van Kerckhove)

De circulatie wordt sterk vereenvoudigd. De historische as van de Hoveniersberg tot aan het water wordt terug doorgetrokken. Dit beeld is al deels aanwezig door de trap die langs de campus Tweekerken loopt. De resterende ruimte vormt één geheel doordat het groen doorloopt over de volledige site. Om een kwalitatieve verblijfsruimte te garanderen voor de studenten van de Therminal en de campus Tweekerken, wordt een terras aangelegd. Het terras vormt samen met de circulatie één geheel en zweeft boven het groen, waardoor circulatie en groen losgekoppeld worden. De ruïnes van de zijkelders worden deels gereconstrueerd zowel de bakstenen wanden als de kruis- en tongewelven. Er wordt een toegang gecreëerd in het verlengde van de bestaande ondergrondse tunnel.

Voorstel nieuwe toestand

Voorstel nieuwe toestand

Grondplan van de huidige toestand - met voorstel van vereenvoudigde circulatie

Grondplan van de nieuwe toestand