Renovatie en herbestemming van de St-Jozefkerk Spoele in Lokeren

Spoele biedt aan zijn inwoners een uitzonderlijk gebouw met hun Sint-Jozefkerk. Door de herbestemming van de kerk naar een multifunctioneel gebouw in een schoolcontext wordt een unieke locatie gecreëerd om te leren voor kinderen en volwassenen. Tijdens het plaatsbezoek liet de kerk een diepe indruk op ons na. De hoogte van de centrale ruimte, de geometrische vormentaal en het gebruik van eenvoudige materialen zijn erg sprekend. Vanuit deze beleving is ons ontwerp vertrokken. Ons herbestemmingsvoorstel tracht deze unieke elementen te bewaren en/of te versterken om de ziel van het gebouw te bewaren.

Als bureau, tevens gespecialiseerd in erfgoed, kijken we met een andere blik naar historische gebouwen. Er is een fascinatie voor het bestaande, gebouwen worden grondig geobserveerd en geanalyseerd. Kijken naar wat waardevol en kwalitatief is om een visie te ontwikkelen staat centraal. Vanuit dit standpunt gaan we onderzoeken wat waardevol is en aanpassen waar nodig. Samen met de leerkrachten en leerlingen willen we op zoek gaan naar de beste oplossing voor de invulling van het gebouw. Alleen zo kan een sterk concept ontstaan.

Opdrachtgever

Stad Lokeren

Locatie

Lokeren

Fase

In uitvoering

Team

Caroline Van Boven
Joséphine Beuselinck
Laure Cornillie
Peter De Smet

Stabiliteit

Studiebureau Tecclem

Technieken

STir

De Sint-Jozefkerk is ideaal gelegen om de kinderopvang en kunstacademie in onder te brengen. Momenteel vinden deze activiteiten plaats in containers gelegen naast de ‘Spoele’ school. Het is bijgevolg een zeer logische stap om deze slechts enkele meters verder te verhuizen. Bepaalde reeds toegepaste principes kunnen behouden worden zoals vertraagd verkeer, het systeem van op- en afhalen van kinderen, de verbinding met het openbaar vervoer en een groenere omgeving te verwezenlijken. Deze bestaande principes kunnen na bevraging van de gebruikers geoptimaliseerd worden.

Wedstrijdontwerp - zicht op de buitengevel

Wedstrijdontwerp - zicht op de ateliers

Voorontwerp - gelijkvloerse verdieping

Voorontwerp - eerste verdieping

Rondom de kerk is de oppervlakte beperkt. Door het wegnemen van de fysieke scheiding tussen de kerk en de school kan er een grotere speelplaats gecreëerd worden, alsook een zeer mooie buitenruimte voor de kinderen van de opvang. De leerlingen van de kunstacademie krijgen een eigen buitenruimte – aansluitend aan de tekenlokalen – om te schetsen in de buitenlucht, zeefdrukmateriaal af te spoelen, enzoverder.

De huidige indeling van het gebouw laat ons toe om een aparte toegang te voorzien per gebruiker. Zo kan de kunstacademie (2) betreden worden via een andere deur dan de kinderopvang (1). Iemand die de polyvalente zaal (3) nodig heeft kan de sleutel gaan afhalen en het gebouw betreden via een eigen ingang. De functies blijven op deze manier gescheiden van elkaar, maar kunnen intern door flexibele wanden verbonden worden. Elke toegang kan ook individueel voorzien worden van een toegangscontrole. Bezoekers, ouders gaan via de hoofdingang (1) voor een betere controle (zie plan verder voor indeling gebouw)