Sociaal woonproject Hogeweg Sint-Amandsberg – Fase Kerktuin

In het projectgebied Zeemanstuin (Hogeweg) plannen Stadsontwikkelingsbedrijf Gent en sociale huisvestingsmaatschappijen Het Volk, De Gentse Haard en WoninGent de bouw van 329 grondgebonden woningen en gestapelde wooneenheden. Fase Kerktuin omvat 5 koopwoningen.

De voorgestelde verkaveling vraagt om verschillende woningtypes. Inspelend op de oriëntatie, de ligging aan het park en de beschikbare grootte van de kavel zullen er diverse grondgebonden woningen en gestapelde wooneenheden ontworpen worden, die in overeenstemming met elkaar, het imago van de nieuwe woonwijk Hogeweg zullen bepalen. Elke bouwcluster bestaat uit een mix van bescheiden woningen, sociale koop- en sociale huurwoningen. Om een hogere rendabiliteit bij de verwezenlijking van het project te bekomen, zijn een minimum aantal woningen van eenzelfde soort aan elkaar gekoppeld. Het onderscheid tussen private en sociale wooneenheden mag echter niet afleesbaar zijn in de architectuur om een coherente wijk te vormen.

Opdrachtgever

KLE Het Volk

Locatie

Sint-Amandsberg

Fase

Voorlopig opgeleverd

Team

Liesbeth Bogaert, Peter De Smet, Simon Verleye, Thibault Florin

Stabiliteit

Studiebureau Tecclem

Technieken

STir

De voorgestelde verkaveling vraagt om verschillende woningtypes. Inspelend op de oriëntatie, de ligging aan het park en de beschikbare grootte van de kavel zullen er diverse grondgebonden woningen en gestapelde wooneenheden ontworpen worden, die in overeenstemming met elkaar, het imago van de nieuwe woonwijk Hogeweg zullen bepalen. Elke bouwcluster bestaat uit een mix van bescheiden woningen, sociale koop- en sociale huurwoningen. Om een hogere rendabiliteit bij de verwezenlijking van het project te bekomen, zijn een minimum aantal woningen van eenzelfde soort aan elkaar gekoppeld. Het onderscheid tussen private en sociale wooneenheden mag echter niet afleesbaar zijn in de architectuur om een coherente wijk te vormen. Hogeweg wordt gekenmerkt door een groot park, centraal in het projectgebied gelegen. De omvang van dit open groengebied is te vergelijken met deze van het Koning Albertpark te Gent. Dit nieuwe park is een aaneenrijging van een bestaand park ‘La Sapinière’, een centrale open parkruimte gedomineerd door twee grafcirkels, solitaire bomen en een boomgaard. Deze laatste legt de link met de groene ruimtes rond de bestaande watertoren, kerk en school. Er worden enkele lange perspectieflijnen gevrijwaard van bebouwing, zodat interessante dieptebeelden ontstaan of behouden blijven. De open ruimte ten zuiden langs Hoge Weg ten behoeve van de korfbalvereniging zal op een ongedwongen wijze deel uit maken van deze geschakelde parkruimtes.

Kavelverdeling © OMGEVING voor sogent

Inplantingsplan © OMGEVING voor sogent

Aangezien het volledige woonprogramma bestaat uit sociale en bescheiden wooneenheden, zullen alle woontypes wegens budgettaire redenen gebonden zijn aan minimum- en maximumoppervlaktes. De studie naar mogelijke bouwvolumes in functie van deze minimum- en maximumoppervlaktes wijst uit dat bij de grondgebonden woningen enkel de grootste woontypes drie bouwlagen zullen tellen om de rendabiliteit van het project niet in gevaar te brengen. Om de kaderende functie van de gevelvlakken naar het park toe voldoende massa te geven en om een zekere stedelijkheid te garanderen dient minimum 20% van de grondgebonden woningen in één gevelwand en in één bouwproject over 3 bouwlagen te beschikken. De gestapelde wooneenheden tellen maximaal 4 bouwlagen en in enkele gevallen een half ondergrondse parking.