Sociaal woonproject Eine – wedstrijd

Context

Deze ontwerpopdracht kadert binnen het uitwerken van een ontwerp en realisatie van 14 woonentiteiten aan de Fietelstraat/Omloop te Eine (Oudenaarde). De site waar de sociale woonwijk ingepland zal worden is gelegen in de dorpskern van Eine. Deze site zal een aantrekkelijke en aangename woonomgeving vormen voor jonge gezinnen, dewelke makkelijk bereikbaar is zowel met de wagen als met het openbaar vervoer. Het is wonen in een dorpskern, maar dicht bij de stad en nodige faciliteiten. 

Wij stellen een stapeling van woningen voor, omgeven door bomen en tuinen, geïntegreerd in deze groene wijk. Door een welbepaalde aaneenschakeling en stapeling van woningen ontstaat een atypische vorm, met een betekenisvol publiek binnenplein binnenin het bouwblok waar ontmoetingen centraal staan. Het volume wordt versneden voor het creëeren van terrassen en doorgangen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen voor- en achtergevel of zijgevel, maar elke gevel heeft zijn eigen identiteit.

Opdrachtgever

SHM Vlaamse Ardennen

Locatie

Eine (Oudenaarde)

Fase

Wedstrijd (niet weerhouden)

Team

Laure Cornillie
Joke Deckers
Evelien D'hooghe
Peter De Smet

Architecturale en stedenbouwkundige visie

Voor deze architectuuropdracht is gezocht naar een nieuwe en originele manier om eigenheid en diversiteit te creëren binnen een sociale woonwijk, zonder daarbij het budget uit het oog te verliezen. Vaak wordt aan elke woonentiteit in een sociale woonwijk dezelfde vormgelijkheid gegeven waardoor de woonwijk snel een eentonige en onpersoonlijke architecturale uitstraling krijgt. Met ons wedstrijdontwerp willen we dit doorbreken om zo een persoonlijke uitstraling te creëren, maar toch in te passen in de wijk. 

We voorzien 14 appartementen binnen een gestapeld, dynamisch en speels volume, gelegen op een licht hellend terrein. Dit volume is bijgevolg geplaatst op een sokkel, met ondergronds een parking. Het voorgestelde volume past zich met de sokkel en zijn vorm aan het terrein en de omgeving aan, waardoor een zeer eigen beleving ontstaat. Een luchtig volume met licht en zicht ontstaat, met een meer natuurlijke gerichtheid op de omgeving. 

Het volume wordt opengewerkt als een U-vorm. Binnen de U-vorm ontstaat een intieme, meer private tuinzone waar voornamelijk de circulatie zich bevindt. Terrassen worden hier vermeden, dit onder andere om zoveel mogelijk afstand te bewaren tussen het nieuwe volume en het ernaast gelegen appartementsblok. Er ontstaan een binnenplein waar ontmoetingen plaatsvinden. 

Elk appartement heeft een privé terras met zicht op de gemeenschappelijke voortuinen. De terrassen zijn volledig geïntegreerd in het volume, door enerzijds deze te voorzien op de daken, anderzijds op de sokkel. De terrassen worden tevens fysiek gescheiden van elkaar d.m.v. tuinbergingen of begroeiing, zodat er geen rechtstreekse inkijk ontstaat tussen de verschillende appartementen. 

Het kleine ontmoeten

De gemeenschappelijke tuin rondom het terrein is toegankelijk voor de bewoners en bezoekers door middel van een padenstructuur, wat een aangename wandeling doorheen de tuin creëert. De tuin wordt ingevuld met met een passende groenaanleg wat een meerwaarde biedt voor de bewoners. De privacy voor de terrassen op het gelijkvloers wordt verzekerd, doch er wordt hier geen haag of muur geplaatst om een open en vrij gevoel te behouden. De tuin geeft een bepaalde rust aan het gebouw – als een soort van zachte overgang – en plaatst het gebouw op een iets verdere afstand van de straat. De gedeelde tuin wordt in zijn geheel gezien als park met verschillende zones: een wandelpad, een speeltuin, zitbanken, ontmoetingsplaatsen, een binnentuin, … Hier kunnen bijvoorbeeld barbecues georganiseerd worden, kinderen kunnen er samen spelen of er kan gewoon een babbeltje worden geslagen. De site is een groene omgeving om te spelen, te wandelen of te tuinieren, en stimuleert het kleine ontmoeten, wat de dag van vandaag zo belangrijk is.